Hỏi đáp về các yêu cầu đối với quảng cáo mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hỏi:

Các yêu cầu đối với quảng cáo mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng là gì?

Trả lời:

- Điều 23/Thông tư 06/ 2011/ TT-BYT quy định: Quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh thì các khoản 1, 3, 4 Điều 22 phải được đọc to, rõ ràng. Trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung trên thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo đủ lớn bảo đảm rõ ràng, dễ đọc.


- Điều 24/ Thông tư 06/ 2011/ TT-BYT quy định: Quảng cáo trên báo chí, tờ rơi thì cuối trang đầu tiên của tài liệu quảng cáo mỹ phẩm phải in: (a) Số Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y tế; b) ngày ... tháng ... năm ... nhận hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhậnTrình tự tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm như thế nào?