Hỏi đáp về Luật quảng cáo

Hỏi:

Xin cho biết tôi muốn tìm tài liệu ‘cho phép và không cho phép về luật quảng cáo trên xe máy’ thì phải tìm tài liệu nào và nguồn ở đâu. Xin cảm ơn

Trả lời:

Thứ nhất: Bạn có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

Trong đó không nhắc đến phương tiện xe máy mà chỉ có đoạn:

Các sản phẩm quảng cáo được thể hiện trên phương tiện giao thông, vật thể di động khác như xe lăn, xe cần cẩu và các loại phương tiện để phục vụ cho việc thi công xây dựng, sửa chữa điện, vệ sinh môi trường do sở Văn hoá Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp giấy phép thực hiện quảng cáo và không được làm thay đổi quá 50% diện tích màu sơn xe có thể hiện sản phẩm quảng cáo. Màu sơn xe là màu đã ghi trong đăng ký phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp; không được quảng cáo ở mặt trước và mặt sau của phương tiện. Thùng hàng có diện tích một mặt từ 0,5m2 (mét vuông) trở lên có thể hiện sản phẩm quảng cáo gắn trên xe máy phải có giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hoá Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp.

Như vậy, quảng cáo trên thân xe máy là không có quy định tại luật quảng cáo, mà chỉ có dòng “thùng hàng có diện tích một mặt từ 0,5m2 (mét vuông) trở lên có thể hiện sản phẩm quảng cáo gắn trên xe máy phải có giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hoá Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp”.