Một số quy định mới của Luật Quảng cáo năm 2012

Bắt đầu từ ngày 1/1/2013, Việt Nam sẽ có thêm 10 Luật có hiệu lực thi hành, đó là Luật Quảng cáo, Luật Giá, Luật Tài nguyên nước, Luật Giám định Tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Biển Việt Nam, Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giáo dục Đại học, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Một số quy định mới của Luật Quảng cáo năm 2012

So với Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 ban hành, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ra đời đã bổ sung và hoàn thiện các quy định về hoạt động quảng cáo phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đất nước ta hiện nay, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng có những ràng buộc chặt chẽ hơn đối với các tổ chức và cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Cụ thể, Luật lần này quy định có 8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, đó là: hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; thuốc lá; rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo; thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực; các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
Cùng với các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, Luật cũng quy định các hành vi bị cấm trong quảng cáo, đó là: Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia...; Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự ATGT, an toàn xã hội; Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật; Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép; Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng.... theo nội dung đã đăng ký hoặc đã được công bố; Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác; Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh...; Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, gây ảnh hưởng xấu sự phát triển bình thường của trẻ em; Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn; Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Và đặc biệt là quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự, kể từ nay trở đi, bắt buộc phải có tài liệu hợp pháp chứng minh được bản chất “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” của sản phẩm.
Về thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo, từ ngày 1/1/2013 trở đi, sẽ bãi bỏ việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác. Các cơ quan, tổ chức khi thực hiện quảng cáo theo các hình thức trên chỉ cần thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo là được. Tuy nhiên, Luật cũng có những ràng buộc mang tính pháp lý, đó là người quảng cáo không chỉ chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện mà còn phải liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện.
Liên quan đến các loại báo in, báo nói, Luật lần này cũng điều chỉnh tăng diện tích quảng cáo đối với báo in không vượt quá 15% tổng diện tích ấn phẩm (tăng 5% so với quy định trước đây); đối với ấn phẩm tạp chí không vượt quá 20% (trước đây không quy định). Đối với báo nói, báo hình quảng cáo không quá 10% tổng thời lượng phát sóng (tăng 5% so với quy định trước đây), truyền hình trả tiền được quảng cáo không quá 5% (pháp lệnh không quy định riêng cho truyền hình trả tiền).
Cũng liên quan đến Luật Quảng cáo, bắt đầu từ ngày 1/1/2013, Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu cũng sẽ có hiệu lực. Theo đó, các hành vi sau đây sẽ bị coi là vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, bao gồm: bán sản phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi…; quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu trái quy định của pháp luật; tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm rượu; dùng sản phẩm rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi, trừ các cuộc thi về sản phẩm rượu… Như vậy, cùng với các quy định cấm theo Luật Quảng cáo, việc sản xuất, kinh doanh rượu từ nay trở đi phải tuân thủ theo những quy định hết sức chặt chẽ, việc sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sẽ phải chấm dứt.
Để Luật Quảng cáo đi vào cuộc sống, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Luật, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có sự điều chỉnh Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời ở tỉnh ta một cách hợp lý, bảo đảm phù hợp với những quy định của Luật Quảng cáo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả công tác quản lý lẫn việc kinh doanh quảng cáo.